3 min

Pakovanje za e-shop. Amazonov APPAS

E-shop rešenja? Amazon APASS

 

PREGLED

Amazon je najavio od 1. oktobra 2019. da će svojim dobavljačima početi da naplaćuju otprilike 1,7 evra po jedinici za isporučene predmete koji nisu testirani i sertifikovani u skladu sa novim programom pakovanja.

ŠTA JE PROGRAM PAKOVANJA?

Prema ovom programu, dobavljači kompanije Amazon dužni su da overe ambalažu svih proizvoda koji se prodaju na platformi Amazon, koji su veći od 45,5 x 34 x 26,5 cm i 12,3 kg kao:

•  Nivo 1 - FFP (Pakovanje bez frustracija)

•  Nivo 2 - SIOC (Isporuka u sopstvenom kontejneru)

•  Nivo 3 - PFP (Ambalaža bez pripreme)

Ovo će Amazonu omogućiti da smanji upotrebu ambalaže, otpad i troškove. Nepridržavanje će dovesti do gore navedenog povraćaja sredstava za dobavljača.

ZAŠTO AMAZON PRIMENJUJE OVAJ PROGRAM?

Da smanji troškove pakovanja i radne snage i istovremeno smanji količinu ambalažnog otpada.

KOJE JE REŠENJE TEOL-A?

Sealed Air, kao učesnik APASS mreže, ima odobrenje za testiranje, dizajn i isporuku ambalaže bez dodatnih ispitivanja ili dokumentacije kompanije Amazon. Sealed Air je jedan od retkih globalnih APASS provajdera koji pruža usluge od kraja do kraja i može podržati Amazonove dobavljače da ispune nove programske zahteve i pripreme svoju ambalažu kako bi prešli rigorozni lanac snabdevanja e-trgovine.

TEOL je glavni distributer Sealed Air-a za tržišta Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.