SHOCK LOG 298

Snimanje stanja

ShockLog® 298 nadgleda i prati udarce, vibracije, i uslove okoline koje doživljava bilo koja vrsta strukture ili opreme, bilo da je u upotrebi, tranzitu ili u skladištu. Sa kapacitetom za snimanje podataka za 870 događaja i 262,000 termina, uređaj alarmira kada god nastane šteta tako da možete brzo reagovati.