MOBILE SIDE PRESS

Mobilni izmenjivač paleta

"Toppi Side Press je mašina za bočno stezanje koja omogućava menjanje palete sa dve bočne ploče i može da rukuje krhkim proizvodima, koji se ne mogu okretati ili naginjati. Pritisak na teret je vrlo osetljiv zahvaljujući direktnom podešavanju ili preko birača pritiska sa četiri položaja. Toppi Side Press uglavnom traži farmaceutska i kozmetička industrija jer ostvaruje brzu zamenu paleta i ne zauzima puno posla.
Veličina palete do 1000x1200 mm 
Kapacitet do 1200 kg
Min i max otvaranje n.a.
Vuča električno
Rotacija n.a.
Baterija pogona olovna baterija
Performanse režimu prese 30 paleta/sat
Performanse n.a.
Dimenzije bočnih ploča 800 x 1300 mm
Kontrola bočnog pritiska nezavisno
Transfer paleta bočno pomeranje
Oni su isti: Bočni pretvarač i bočni pretvarač presekač