Početni paket pakovanja za moju e-prodavnicu

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD

Ekološki prihvatljiva rešenja za moju e-prodavnicu

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD

Najbrži način pakovanja za moju e-prodavnicu

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD

Nekoliko inovativnih rešenja pakovanja za e-prodavnice

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD

Početna automatizacija pakovanja za moju e-prodavnicu

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD

Automatsko odvajanje robe za moju e-prodavnicu

PREPORUČENO ZA VAS

Koverte sa pucketavom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 9.44 RSD

Akrilna selotejp traka za opštu upotrebu
GA ACRYLIC RUČNA

Od 85.55 RSD

Akrilne trake sa štampom
AKRILNE ŠTAMPANE TRAKE

Od 141.60 RSD

Dispenzer za besčujnu traku
H15 SILENT

Od 880.28 RSD

Papirne trake za lepljenje kutija  sa vodenom aktivacijom
GUMMED TAPE UNRIBBED

Od 283.20 RSD

Dispenser papirnih lepljivih traka
B6
Konvejer sa transportnim valjcima bez pogona
RG
3M Duplo lepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 953.44 RSD

3M Trake za opasne zone
767L

Od 1,145.78 RSD

Sigurnosne trake
245

Od 739.86 RSD

Samolepljive vreće za dokumenta
DP

Od 3.19 RSD

Standardna POF folija
POF STANDARD 15

Od 7,018.64 RSD

Prekrivke u listovima
PALLET COVER SHEETS

Od 29.50 RSD

Ručna streč folija standard 23my
Ručna streč STANDARD

Od 1,431.34 RSD

Ručna streč folija u nano tehnologiji
Ručna streč MAX

Od 1,246.08 RSD

Ručna streč folija mini
Ručna streč MINI

Od 244.26 RSD

Polipropilenska traka za ručne alate
PP TRAKA RUČNA

Od 1,569.40 RSD

Kombinovani alat sa spojnicama za polipropilensku traku
CP2000

Od 15,705.80 RSD

Poluautomatska mašina za vezivanje plastičnom trakom
M1
Folija za popunjavanje prostora
FAX FILM

Od 8,850.00 RSD

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 19,425.16 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PML

Od 5,471.66 RSD

Two ply kraft paper for cushioning
PS

Od 10,384.00 RSD

Dvoslojni kraft papir za amortizovanje udara
PJS

Od 13,239.60 RSD

Ručna dispenzer kutija za sečenje papira
EXBOX MINI

Od 5,434.64 RSD

Papir za zaštitu od udara
GEAMI WRAP PAK

Od 3,372.44 RSD

Polietilenska pena u rolni
FOAM ROLLS

Od 8,673.00 RSD

Polietilenska pena u obliku mreže
NET FOAM

Od 900.34 RSD