CRYOVAC GOTOVA JELA

Cryovac materijali za pakovanje gotovih jela

• Ambalažni materijal za sveža i smrznuta gotova jela koji štite ukus i kvalitet
-
• Ambalažni materijal za sveža i smrznuta gotova jela koji štite ukus i kvalitet