CR 25A

Pneumatski alat za vezivanje čelične trake

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za stacionarne aplikacije. Spajanje trake pomoću dva ureza