ABSORPOLE

Sistem zaštite od vlage

•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage

•Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage

• Za duge pošiljke, posebno kada se radi o niskim temperatura

•Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu

-
•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage •Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage • Za duge pošiljke, posebno kada se radi o niskim temperatura •Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu