VR80

Automatska vertikalna mašina za vezivanje

Može se smatrati kao neophodan alat za ispravno manipulisanje proizvodom, garantuje stabilnost tereta, olakšava skladištenje i obezbeđuje sigurnost tokom transporta. Donja vođica koja se uvlači omogućava da traka za vezivanje prolazi kroz paletu i veže je za proizvod. Tokom uvlačenja trake, glava za vezivanje vrši poprečno kretanje koje omogućava jednačito zatezanje između ivica proizvoda čime se ostvaruje veća stabilnost
Vrsta trake PET+PP
Širina trake 8 - 19 mm
Debljina trake 0.6 – 1.27 mm
Sila zatezanja Do 500 kg
Kapacitet n.a.
Veličina luka 1450 - 1500 mm, mogu se napraviti lukovi po meri
Vrsta spoja frikcioni var ili zavarivanje
Težina n.a.
Napajanje 220/400V, 3PH, 3kW
Podesiva visina stola od-do n.a.
Brzina punjenja 2.4 – 5.5 m/sec
Brzina oporavka 2.4 – 5.5 m/sec
Brzina zatezanja 0.25 m/sec
Vreme ciklusa zavarivanja 1,2 - 3,0 sek prema zatezanju
Držač kalema unutrašnji prečnik 390/405 mm, širina 150/190 mm
Kompresija n.a.

 

Opcije
• Uređaj za zaštitu donjeg ugla
• Uređaj za nanošenje gornjih klizača
• Uređaj za nanošenje nižih trkača
• Uređaj za nanošenje bočnih trkača
• Teleskopske vođice
• Nagnuti sistem vezivanja
• Jumbo i super jumbo držač zavojnice