VACUPAC

Aluminijumska folija za zahtevnu primenu

•Aluminijumka kompozitna folija izrađena za zahtevne primene sa izvanrednim otporom na cepanje i velikom čvrstoćom
-
•Aluminijumka kompozitna folija izrađena za zahtevne primene sa izvanrednim otporom na cepanje i velikom čvrstoćom