TRB

Automatsko bandovanje

Bandall TRB serija doprema proizvod u luk za vezivanje pomoću motorizovanih kaišnih konvejera. Ovi konvejeri mogu biti sa malim ili velikim trenjem u zavisnosti od proizvoda koji se vezuje. TRB kaišni konvejeri su dostupni u različitim dužinama i širinama. Ova oprema je idealna za jednostavno i ekonomično vezivanje tacni, multipakovanje ili slogova proizvoda (Shelf ready). Čvrst, pouzdan, često se koristi za proizvode sa ravnom i krutom podlogom
-
Serija Bandall TRB prenosi proizvode u luku za vezivanje pomoću motorizovanih transportnih traka. Ovi transportni trakovi mogu biti niskog ili visokog trenja, u zavisnosti od vrste proizvoda koji se spajaju. Transportne trake TRB dostupne su u različitim dužinama i širinama. Oprema je idealna za lako i povoljno povezivanje tacni, više paketa (unutrašnja pakovanja) ili gomila proizvoda (ambalaža spremna za policu). Čvrsta, pouzdana, često se koristi za proizvode sa ravnom i krutom podlogom.

Neposredne prednosti serije Bandall TRB:
• Potpuno automatski ulaz i izlaz
• Ogromne uštede u ambalažnom materijalu
• Mašine za lepljenje, lepljenje i zaptivanje često postaju suvišne
• Velike uštede u troškovima energije
• Isporučuje se sa više konektora za razmenu signala
• Potreban ograničen prostor
• Lako prilagodljiv i prenosiv