STATIONARY V-SHAPE

Stacionarni izmenjivač paleta

Toppi V-Shape može sigurno rukovati raznim vrstama tereta poput vreća, kutija, bočica, boca, velikih kesa i limenki. Ovu skretnicu paleta zahtevaju kupci koji imaju na raspolaganju površinu za samostalnu opremu i sa potrebom zamene važnog broja paleta po satu. Paleta koju treba zameniti utovaruje se na donju platformu u nivou poda, utovar dozvoljava dizalica za palete, pogonski paletar ili viljuškar.
Veličina palete do 1200x1200 mm 
Kapacitet do 2000 kg
Min i max otvaranje max otvaranje do 2500 mm
Baterija pogona oko 30 paleta / sat
Opterećenje viljuškarom ili na nivou poda
-