SPOT BOT BLE

Registrovanje promena u transportu

•Meri i beleži temperaturu, vlažnost, prevrtanje i udarce, sa podacima koji se prikazuju na mobilnoj aplikaciji

•Prodaje se u kutijama, cena po komadu

-
•Meri i beleži temperaturu, vlažnost, prevrtanje i udarce, sa podacima koji se prikazuju na mobilnoj aplikaciji •Prodaje se u kutijama, cena po komadu