SPOT BOT BLE

Uređaj za nadgledanje štete

SpotBot BLE, u saradnji sa Bosch-om, čini lanac snabdevanja transparentnim. Kada se jednom postavi na pošiljku, SpotBot BLE meri i snima temperatutu, vlažnost, prevrtanje i udarce, sa podacima koji se mogu videti putem mobilne aplikacije.