SPIROR HP 300-900

Automatska horizontalna strečerica

Spiror je vrhunska serija mašina za horizontalno strečovanje koja dolazi u izvedbi sa jednim ili dva nosača rolne (DR) čime se postiže izuzetno veliki kapacitet. Različiti ulazni i izlazni konvejeri sa bočnim vođicama čine da se ova mašina lako može uklopiti u bilo koju radnu celinu. Veliki kontrol panel omogućava da se kreira i sačuva 8 različitih programa strečovanja i šema strečovanja: bajpas, strečovanje početka i kraja proizvoda, strečovanje sa ojačanjem