SHOCK LOG 298

Praćenje vibracija

•Prati i beleži udare, vibracije i uslove okoline koje doživljava bilo koja vrsta robe ili opreme bilo u upotrebi, tranzitu ili skladištu

•Prodaje se u kutijama, cena po komadu

-
•Prati i beleži udare, vibracije i uslove okoline koje doživljava bilo koja vrsta robe ili opreme bilo u upotrebi, tranzitu ili skladištu •Prodaje se u kutijama, cena po komadu