ROTATING TABLES 90

Obrtna platforma 90°

Uređaj za zakretanje paleta pod uglom od 90° bez promene vodećeg fronta palete. Postoje izvedbe ovog uređaja sa transportnim valjcima ili sa lančanim transportom.