ROLLER CONVEYORS

Valjkasti kovejeri sa i bez pogona

"Robopac Sistemi" je u mogućnosti da obezbedi prilagođene sisteme za rukovanje paletama na osnovu zahteva kupca i karakteristika proizvoda koji se prevozi. Valjkasti transporteri imaju tangencijalni lančani pogon sa mogućnošću promenljive brzine i reverzibilnosti kretanja, što osigurava: veću efikasnost, smanjene troškove , malo održavanja, niske vibracije u odnosu na rešenje sa lančanim vezama. Dostupno u raznim standardnim konfiguracijama.
Dužina 1500 - 4500 mm
Korisna širina: 900 - 1700 mm
Prečnik valjaka: 76 - 89 mm
Nagibni valjci: 100 - 150 mm
-