ROBOT S6

Samohodna vertikalna strečerica-robot

Robot S6 je samohodna strečerica na baterijski pogon namenjena za strečovanje paleta i proizvoda različitih dimenzija i oblika. Zahvaljujući elektronskom očitavanju kretanja moguće je strečovati i proizvode cilindričnog oblika (burići). Mašina daje veliku radnu autonomiju i fleksibilnost prilikom pakovanja.
Tip nosača folije FRD (mechanička kočnica), FR (EM kočnica), PDS, PVS (pre-stretch)
Predistezanje folije n.a. (FRD, FR), fixed 250% std. (PDS), variable 0-400% (PVS)
Zatezanje folije n.a.
Kapacitet do 20 paleta/sat
Min. Dimenzija proizvoda (DxŠ)  600 x 600 mm
Max. Dimenzije proizvoda (DxŠ) 6000 x 7000 mm
Min. Visina proizvoda  500 mm
Max. Visina proizvoda 2200 & 2400-3100 mm
Prečnik obrtne platforme  n.a
Maksimalna težina tereta  n.a.
Brzina rotacije platforme  n.a.
Brzina nosača folije gore/dole 1,5 – 5 m/min
Električne karakteristike n.a
Baterije 2x12V 110Ah (C5) Pb/Acid
Br. Paleta sa jednim punjenjem >250
Brzina mašine 35 – 80 
Robot S6  je samohodna strečerica na baterijski pogon namenjena za strečovanje paleta i proizvoda različitih dimenzija i oblika. Zahvaljujući elektronskom očitavanju kretanja moguće je strečovati i proizvode cilindričnog oblika (burići). Mašina daje veliku radnu autonomiju i fleksibilnost prilikom pakovanja.  
·        Kontrol panel
Brzina kretanja
Brzina nosača rolne gore/dole
Broj namotaja na vrhu, pri dnu i u središnjem delu palete
Podešavanja strečovanja prema gore i prema dole 
Ciklsu strečovanja prema gore, prema dole i gore/dole
Ciklus strečovanja sa postavljanjem prekrivki
Program za velike ili cilindrične proizvode
6 predefinisanih program 
Visina započinjanja strečovanja
Opcije:
·        Gel baterije
·        Trn za rolnu folije Ø 50mm
·       Zupčanici za predistezanje 150%, 200%, 250% or 300% 
·        Nosač rolne za mrežastu foliju
·        Sistem za automatsko odsecanje folije
·       Fotoćelija za tamne proizvode
·        Uređaj za svođenje folije u uže sa donje strane
·        Uređaj za svođenje folije u uže sa gornje strane
·        Rconnect - Industrija 4.0    3 godine; 5 godina
·        Uređaj za navođenje sa točkom Ø400mm
·        Uređaj za navođenje sa dva paralelna točka Ø260mm ili Ø 400mm