PALLET STACKER

Magacin paleta

Slagač paleta je sistem za rukovanje i upravljanje paletizovanim teretom tokom uvlačenja ili izbacivanja iz mašine za zavijanje. Automatski sistem preklapanja paleta (podizač palete za preklapanje na matičnoj paleti) u kompletu sa električnim sistemom upravljanja povezanim sa sistemom mašine za omotavanje.
Maksimalni kapacitet: Up to 1200 kg
-