PALLET ELEVATOR

Sistem za premošćavanje različitih visina konvejera

"Elevator za palete je sistem za promenu visine transportera. Dostupan je sa motorizovanim valjkom ili lančanim transporterom. Valjci imaju prečnik 60 mm i korak 120 mm postavljeni na mehaničkom uređaju za podizanje. Maksimalni kapacitet do 1200 kg.
Korisna širina: 1100 - 1300 mm
Prečnik valjaka: 60 mm
Nagibni valjci: 120 mm
Maksimalni kapacitet: 1200 kg
-