MOBILE DUAL PRESS

Mobilni izmenjivač paleta

Toppi Ph Dual Press je električni paletar koji može da menja paletu u dvostrukom režimu: (a) režim okretanja tereta za 180 °, za sirovine kao što su vreće, boce, bubnjevi, velike vreće, kante itd. I (b) bočni režim preše (bez okretanja), za gotove proizvode, upakovane u kutije. Može da podnese opterećenja do 1500 kg, dok je maks. otvor viljuški je 1780 mm. Okvir je izveden sa širokim osnovnim nogama kako bi se moglo rukovati i otvorenim i zatvorenim donjim paletama.
Veličina palete do 1000x1200 mm 
Kapacitet do 1200 / 1500 kg
Min i max otvaranje 760 - 1550 mm / 550 - 1780 mm
Vuča električno
Rotacija manualno
Baterija pogona olovna baterija
Performanse režimu prese 30 paleta/sat
Performanse režimu okretanja 18 paleta/sat
-