MICROPARTNER

Manipulator sa zglobnom rukom

MICROPARTNER MI je uređaj za podizanje koji je posebno lak za rukovanje, dizajniran da se kreće u teškom stanju, u sredini i van postavljenog tereta u bilo kom smeru. Opremljen specijalnim alatima za hvatanje, omogućava rukovaocu da radi brzo, precizno i bez napora, u odličnim ergonomskim i bezbednosnim uslovima.
Kapacitet maksimalne težine 125 kg
Max radni radijus 2800 mm
Max vertikalna brzina podizanja 0,5 metara/sekundi
Vertikalno podizanje 1400 mm
Kontrolni sistem isključivo pneumatski
Snabdevanje filtrirani komprimovani vazduh (40 µm), nije podmazan
Radni pritisak 0.7 ÷ 0.8 Mpa
Radna temperatura od +0° to +45° C
Nivo buke <70 dB
Potrošnja 20 Nl ÷ 100 Nl po radnom ciklusu
Rotacija/ Manipulacija "- konstantna rotacija od 360 ° na stubu i osi alata
 - rotacija od 315 ° na srednjoj osi "
MICROPARTNER MI je uređaj za podizanje sa kojim je naročito lako rukovati, dizajniran da se kreće u teškom stanju, u srednjem svetlu, u sredini i van postavljenog tereta u bilo kom smeru. Opremljen specijalnim alatima za hvatanje omogućava rukovaocu da radi brzo, precizno i bez napora, u odličnim ergonomskim i bezbednosnim uslovima. Pneumatski cilindar napajan komprimovanim vazduhom, u kombinaciji sa sistemom ručica menjača, obezbeđuje ravnotežu primenjene težine tereta. Sila cilindra se kontroliše kroz dva pneumatska kola koja su namenski raspoređena: prvi uvek održava sistem tegova uravnoteženim; druga predviđa da teret uvek bude uravnotežen. Rukovatelj može promeniti nivo tereta primenjujući minimalnu silu na alat za hvatanje ili direktno na teret. Sistemi sidrenja: * Fiksna osnovna ploča * Prenosna osnovna ploča za prenos viljuškara * Prenosna osnovna ploča za prenos paletnih viljuškara * Prenosna podna ploča za ručni transport * Osnovna ploča postavljena na kolica za podne tragove. * Podna ugrađena staza. Sidrena prirubnica Verzija sa fiksnim nadzemnim pneumatskim manipulatorom Partner PS omogućava uklanjanje svih prepreka na podu. Prirubnica manipulatora isporučuje se sa otvorima za sidrenje pomoću vijaka za čvrstu ploču do plafona ili police. Sva kretanja su slobodna i postižu se uz minimalni napor direktnim delovanjem rukovaoca na alat za hvatanje ili na teret. Sidro Manipulator se isporučuje sa nadzemnim kolicima za rad u sistemu za praćenje. Sistem za praćenje Sistem za praćenje sastoji se od dva nasuprotna aluminijumska U preseka sa rebrima za povezivanje i učvršćivanje, zajedno sa tačkama pričvršćivanja za gornje ogibljenje i krajnje odbojnike. Spoj različitih delova vrši se pomoću vijaka. Pričvršćivanje sistema za praćenje na noseću konstrukciju vrši se pomoću šipki i nosača • Upotreba: Za kolute, za mehaniku, za ploče, za vreće, za kutije, za boce