LOGIC

Registratori temperature

•Prati hladni lanac tokom isporuke sa isplativim beleženjem temperature

•Prodaje se u kutijama, cena po komadu

-
•Prati hladni lanac tokom isporuke sa isplativim beleženjem temperature •Prodaje se u kutijama, cena po komadu