LOG IC

Registrator podataka o temperaturi

LOG•IC Registrator Temperature je dizajniran da bude ekonomičan i pomogne da se optimizuje hladni lanac, alarmiranjem proizvođača, rukovaoca i prevoznika kada je proizvod bio izložen temperaturama ispod određenog praga. Sve All LOG•IC jedinice su vodootporni (NEMA 4) registratori sa USB-om uz integrisanu bežičnu mogućnost koja omogućava brzo preuzimanje podataka.