Kutije KORRVU ANTI

Sistem zaštite proizvoda unutar kutije pomoću specijalne folije

•Kutija sa sistemom pakovanja u jednom koraku sa zaštitom od udarca i korozije
-
•Kutija sa sistemom pakovanja u jednom koraku sa zaštitom od udarca i korozije