IN LINE INVERTER LOGY

Automatski sistem za izmenjivanje paleta

Toppi Master Inverter Logi je linearni menjač paleta koji omogućava nežnu zamenu palete. Dve bočne bočne ploče, zajedno sa zadnjim zatvaračem, podržavaju proizvod na tri strane kako bi se bezbedno izvršilo njegovo prevođenje i zamena palete. Zahvaljujući dvostranom ulazu i paletama koje se približavaju. Ovaj sistem za automatsku zamenu paleta savršeno je rešenje za odvajanje zone čišćenja od ostalih područja.
-
Toppi Master Inverter Logi je linearni menjač paleta koji omogućava nežnu zamenu palete. Dve bočne bočne ploče, zajedno sa zadnjim zatvaračem, podržavaju proizvod na tri strane kako bi se bezbedno izvršilo njegovo prevođenje i zamena palete. Zahvaljujući dvostranom ulazu i paletama koje se približavaju. Ovaj sistem za automatsku zamenu paleta savršeno je rešenje za odvajanje zone čišćenja od ostalih područja. Toppi Master Inverter je dizajniran da bude u potpunosti integrisan u logističke linije, da bude povezan sa neophodnim slagačima za postizanje najviših performansi. Dozatori / uređaji za uklanjanje kliznih listova i drugi uređaji mogu biti na raspolaganju da iskoriste najviše prednosti logističke instalacije