IN LINE L-SHAPE LOGY

Automatski sistem za izmenjivanje paleta

Toppi L Shape Logi naginje teret unazad omogućavajući nežnu i štedljivu zamenu palete. Dve bočne bočne ploče zajedno sa zadnjom platformom podupiru proizvod na tri strane kako bi se bezbedno izvršila operacija zamene paleta. Njegova konfiguracija omogućava rukovanje velikim brojem proizvoda, uključujući gomilu kutija, boca itd. Toppi L Shape je brz i snažno dizajniran za 24/7 rad.
-
Toppi L Shape Logi naginje teret unazad omogućavajući nežnu i štedljivu zamenu palete. Dve bočne bočne ploče zajedno sa zadnjom platformom podupiru proizvod na tri strane kako bi se bezbedno izvršila operacija zamene paleta. Njegova konfiguracija omogućava rukovanje velikim brojem proizvoda, uključujući gomilu kutija, boca itd. Toppi L Shape je brz i snažno dizajniran za 24/7 rad. Verzija izmenjivača paleta Toppi L Shape može se isporučiti u kompletu sa valjkastim transporterom na donjoj platformi i spremna za ugradnju u logističke linije. Potpuno automatizovana konfiguracija kompleta paleta za slaganje L Shape može garantovati veće performanse. Njegov uređaj za centriranje može nadoknaditi različitu veličinu palete tokom operacije zamene palete, da postavi teret usredsređen na paletu. Mere predostrožnosti, sigurnosne zavese, prigušivači, metalne rešetke uvek su predviđene za celokupnu zaštitu i zaštitu rukovaoca.