IN LINE INVERTER

Automatski sistem za izmenjivanje paleta

Toppi Inverter je stacionarni pretvarač za palete sa dva teretna transportera po jedan na svakoj platformi. Rotacije i podizanje se postižu hidrauličkim sistemom. Ovaj sistem radi 40 paleta / sat sa jednom veličinom palete, kojoj treba dodati vreme za promenu veličine palete, odnosno 80 sekundi (primer: sa 800 × 1200 mm na 1000 × 1200 mm i obrnuto).