I-PACK

Automatski sistem za smanjenje praznog prostora

I-Pack® sistem za smanjenje praznine daje pravo paketu i optimizuje produktivnost za B2C operacije izvršavanja naloga. Nakon formiranja valovitog ležišta i umetanja sadržaja, ležište se presavija da bi se stvorila prava šarža koja je zapečaćena poklopcem. Ovaj sistem donosi 30% smanjenja troškova prevoza zbog manjih dimenzija pakovanja, a dolazi sa opcijama za (a) umetanje naduvanog mehura za dodatnu zaštitu i (b) traku za suzenje za zaštitu od neovlašćenog pakovanja i lako otvaranje. Kapacitet do 900 paketa / sat.