HSM V-PRESS 825 PLUS

Vertikalna presa za baliranje

HSM V-Press 825 karakteriše vrlo mala dimenzija mašine. Za punjenje prese gornja polovina vrata se otvara prema dole i postupak presovanja započinje automatski nakon zatvaranja vrata. Vrata se automatski otvaraju nakon završetka postupka kompresovanja, a uklanjanje I transport bala vrši se kolicima. HSM V-Press 825 dolazi s TCS sistemom za praćenje rada prese i upravljačkim ekranom sa prikazom teksta, koji prikazuje trenutno stanje rada mašine. Prikladan je za karton kao i za plastične folije i osigurava balu poliesterskom trakom (Hot melt).
Snaga pritiska 250 kN
Specifična snaga pritiska 26 N/cm² in²
Pogonska snaga 4 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Vreme ciklusa 39 s
Volumen protoka  7 m³/h
Visina utovara: 958 mm
Težina bale 1195 x 530 mm
Način utovara 280 kg
Oprema Š x D x V 1700 x 1046 x 2370 mm
Oprema težina 1063 kg
Način vezivanja vertikalan
Broj vezova 4
Materijal za vezivanje traka za vezivanje
-