HSM V-PRESS 820 PLUS

Vertikalna presa za baliranje

Zahvaljujući snažnom motoru, ergonomičnom dizajnu i sofisticiranoj i inovativnoj tehnologiji, HSM V-Press 820 kombinuje sve prednosti prese za baliranje u jednu mašinu. Za punjenje prese gornja polovina vrata se otvara prema dole i postupak presovanja započinje automatski nakon zatvaranja vrata. Vrata se automatski otvaraju nakon završetka postupka kompresovanja, a uklanjanje i transport bala vrši se kolicima. HSM V-Press 820 dolazi s TCS sistemom za praćenje rada prese i upravljačkim ekranom sa prikazom teksta, koji prikazuje trenutno stanje rad mašine. Prikladan je za karton, kao i za plastične folije, a bale osigurava poliesterskom trakom (Hot melat). Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući ukrštenim cilindrima.
Snaga pritiska 178 kN
Specifična snaga pritiska 19.23 N/cm²
Pogonska snaga 4 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Vreme ciklusa 23 s
Volumen protoka  6,25 m³/h
Visina utovara: 928 mm
Težina bale 1195 x 558 mm
Način utovara 250 Kg
Oprema Š x D x V 1700 x 1075 x 2499 mm
Oprema težina 1300 kg
Način vezivanja vertikalan
Broj vezova 4
Materijal za vezivanje traka za vezivanje
-