HSM V-PRESS 610

Vertikalna presa za baliranje

HSM V-Press 610 na ekonomičan način smanjuje količinu kartona ili folija. Za punjenje prese gornja polovina vrata okreće se udesno. Vrata se jednostavno otvaraju zahvaljujući kružnom navoju za brzo otvaranje i zatvaranje. Proces presovanja započinje automatski nakon zatvaranja vrata, dok se uklanjanje bala i transport mogu izvršiti kolicima. HSM V-Press 610 dolazi sa TCS sistemom za praćenje kretanja rada prese i kontrolnim ekranom s prikazom teksta, koji prikazuje trenutno stanje rada mašine. Posebne pričvrsni mehanizam optimizuje kompresiju materijala za presovanje i smanjuje broj utovara. Prikladan je za karton kao i za plastične folije i osigurava balu poliesterskom trakom (Hot melt).
Snaga pritiska 120 kN
Specifična snaga pritiska 25 N/cm²
Pogonska snaga 3 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Vreme ciklusa 22 s
Volumen protoka  2,5 m³/h
Visina utovara: 655 mm
Težina bale 800 x 495 mm
Način utovara 100 Kg
Oprema Š x D x V 1198 x 823 x 1986 mm
Oprema težina 540 kg
Način vezivanja Vertikalan
Broj vezova 3
Materijal za vezivanje traka za vezivanje
-