HSM V-PRESS 605

Vertikalna presa za baliranje

HSM V-Press 605 na ekonomičan način smanjuje količinu kartona ili folija. Za punjenje prese držite gornju polovinu vrata okrenutu udesno. Instaliran je sigurnosni mehanizam za brzo i sigurno otvaranje vrata. Proces presovanja započinje automatski nakon zatvaranja vrata, dok se uklanjanje bala i transport mogu odvijati kolicima. HSM V-Press 605 dolazi s TCS sistemom za praćenje kretanja prese i kontrolnim ekranom s prikazom teksta, koji prikazuje trenutno stanje rada prese. Posebna pričvrsni mehanizmi optimizuju kompresiju materijala za presovanje i smanjuju broj utovara. Prikladna je za karton kao i za plastične folije i osigurava balu poliesterskom trakom (Hot melt).
Snaga pritiska 57 kN
Specifična snaga pritiska 11.85 N/cm²
Pogonska snaga 1,5 kW
Električno napajanje 230 V / 50 Hz
Vreme ciklusa 21 s
Volumen protoka  1,75 m³/h
Visina utovara: 655 mm
Težina bale 800 x 495 mm
Način utovara 70 Kg
Oprema Š x D x V 1190 x 815 x 1980 mm
Oprema težina 485 kg
Način vezivanja vertikalan
Broj vezova 3
Materijal za vezivanje traka za vezivanje
-