HSM V-PRESS 60

Vertikalna presa za baliranje

Pokretna presa za baliranje HSM V-Press 60 kompresuje plastičnu foliju i lagani materijal za pakovanje. Korišćeni materijal za pakovanje ubacuje se u HSM V-Press 60 odmah nakon korišćenja i ne treba ga transportovati u privremeno skladištenje. Operater može da manipuliše sa minimalnom količinom snage, presa ne koristi električnu energiju, minimalno servisiranje i održavanje. Proizvedene bale mogu se ponovo presovati u hidrauličnim HSM prese za baliranje, tj. kompresovati u gušće i veće bale.
Visina utovara: 1015 mm
Težina bale 800 x 600 x 800 mm
Način utovara 40 Kg
Oprema Š x D x V 810 x 735 x 1280 mm
Oprema težina 95 kg
Način vezivanja unakrsno vezivanje
Broj vezova 3
Materijal za vezivanje kanap
Industrijska primena:  
Materijal za presovanje: Plastic film
Linija vezivanja: V-Press
Pokretna presa za baliranje HSM V-Press 60 presuje plastičnu foliju i lagani materijal za pakovanje. Nije potreba električna energija, servisiranje ili održavanje. Proizvedene bale mogu se opet presovati u većim hidrauličnim HSM presama za baliranje, tj. kompresovati u gušće i veće bale.