HSM V-PRESS 504

Vertikalna presa za baliranje

Početni model HSM V-Press 504 omogućuje ekonomično odlaganje vašeg ambalažnog otpada. Da biste napunili presu, držite gornju polovinu vrata okrenutu udesno. Instaliran je sigurnosni mehanizam za brzo i sigurno otvaranje vrata. Proces presovanja započinje automatski nakon zatvaranja vrata, dok se uklanjanje bala i transport mogu odvijati kolicima. HSM V-Press 504 dolazi s TCS sistemom za praćenje rada prese i kontrolnim ekranom sa prikazom teksta, koji prikazuje trenutno stanje prese. Prikladan je za karton kao i za plastične folije i osigurava balu poliesterskom trakom (Hot melt).
Snaga pritiska 40 kN
Specifična snaga pritiska 11.2 N/cm²
Pogonska snaga 1,1 kW
Električno napajanje 230 V / 50 Hz
Vreme ciklusa 27 s
Volumen protoka  1,5 m³/h
Visina utovara: 661 mm
Težina bale 700 x 470 mm
Način utovara 60 Kg
Oprema Š x D x V 1020 x 812 x 1922 mm
Oprema težina 290 kg
Način vezivanja vertikalan
Broj vezova 2
Materijal za vezivanje traka za vezivanje
-