HSM PF 1200

Masina za secenje PET boca

HSM perforatori visokih performansi perforiraju PET boce pre kompresije. U kompresiji koja sledi, ova predobrada materijala osigurava optimalne kompaktne bale. Perforatori HSM PET PF 600-4 i PF 1200-4 imaju veoma visoke propusne kapacitete sa odličnim odnosima cena / performanse i upotpunjuju HSM sistem odlaganja. Materijal za presovanje: PET boce, aluminijumske limenke za piće, meka ambalaža.
Pogonska snaga 8 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Radna širina 1200 mm
Visina utovara n.a.
Volumen kontenjera  n.a.
Protok (1l Fboca/h) 75000
Način utovara n.a.
Oprema Š x D x V 1560 x 1200 x 500 mm
Oprema težina n.a.

 

-