HSM HL 7009

Horizontalna presa za baliranje

Kompaktna, horizontalna radna presa pogodna je za velike poslove odlaganja u maloprodaji i malim do srednjim centralnim skladištima. Bale iz HL 7009 imaju poprečni presek 1100 x 1100 mm i dužinu bale od 1200 mm do 600 kg težine i zbog toga postižu optimalan kapacitet HGV. Ima integrisanu hidrauličku presu koja zahteva minimalan rad operatera. Industrijska primena: Logistika & distribucija, industrija & proizvodnja, Štampanje i pakovanje, maloprodaja. Materijal za presovanje: PET boce, aluminijumske limenke, kartonski papir, Streč folije, papir
Snaga pritiska 700 kN
Specifična snaga pritiska 58 N/cm² in²
Pogonska snaga 11 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Vreme ciklusa  47 s
Volumen protoka  85 m³/h
Otvora za utovar Š x D 1020 x 900 mm
Bala Š x V x D 1100 x 1100 x 1200 mm
Težina bale 600 kg
Način utovara Lifting/tilting system, wire mesh cart
Oprema Š x D x V 5992 x 2060 x 2394 mm
Oprema težina 7334 kg
Način vezivanja horizontal
Broj vezova 4
Materijal za vezivanje Žica
-