HSM HL 4812

Horizontalna presa za baliranje

HSM HL 4812 dizajniran je sa konceptom rada i tehničkim karakteristikama idealnim za maloprodaju hrane i mala centralna skladišta. Može se puniti ručno ili putem transportera. Mašinom rukuje operater efikasno i sigurno uz minimalan napor. Industrijska primena: Logistika & distribucija, industrija & proizvodnja, Štampanje i pakovanje, maloprodaja. Materijal za presovanje: PET boce, aluminijumske limenke, kartonski papir, Streč folije, papir
Snaga pritiska 480 kN
Specifična snaga pritiska 58 N/cm²
Pogonska snaga 15 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Vreme ciklusa  33,5 s
Volumen protoka  95 m³/h
Otvora za utovar Š x D 1020 x 1250 mm
Bala Š x V x D 1100 x 750 x 1200 mm
Težina bale 420 Kg
Način utovara Manuelno
Oprema Š x D x V 5158 x 1642 x 2550 mm
Oprema težina 5899 kg
Način vezivanja Horizontalno
Broj vezova 4
Materijal za vezivanje Žica
-