HSM CP 4988

Kombinacija secenja i presovanja

Efikasan sistem za reciklažu PET-a za smanjenje zapremine praznih PET boca do 90% i proizvodnju kompaktnih bala. Materijal za presovanje: PET boce, aluminijumske limenke za piće, meka ambalaža
Snaga pritiska 100 kN
Specifična snaga pritiska 44 N/cm²
Pogonska snaga 6,2 kW
Električno napajanje 400 V / 50 Hz
Radna širina 490 mm
Otvora za utovar Š x D 413 x 426 mm
Bala Š x V x D 500 x 500 x 600-1200 mm
Težina bale 100 Kg
Metod utovara manuelno
Oprema Š x D x V 3826 x 990 x 1800 mm
Oprema težina 1150 kg
Način vezivanja vertikalno
Broj vezova 3
Materijal za vezivanje traka za vezivanje

 

-