HPL MS

Impulsna varilica za velike proizvode

Vreme zaptivanja može se lako podesiti na impulsnom agregatu „V.I.N.G“ koji se može zasebno podesiti. Integrisani uređaj za rezanje omogućava lako prilagođavanje dužine filma proizvodu koji se pakuje. Mašine su dostupne sa širinama šipki od 1500 i 1800 mm.
Dužina šava zaptivke max 1480-1780 mm
Širina šava zaptivke 3 mm
Propusna brzina n.a.
Temperatura zaptivanja u zavisnosti od vremena zaptivanja
Vreme zaptivanja bez koraka
Dimenzije Š x D x V 1990 x 600x 1400 mm
Dimenzije Š x D x V 2150 x 600 x 1280 mm
Težina 98-119 kg
Kućište premazan prahom
Debljina sloja filma n.a.
Termoplastične folije (LDPE, PP, PVC) n.a.
Sve vrste laminata (uklj. Aluminijum) n.a.
Zaptivene vrećice od papira (EN 868-4) n.a.
Zrak pod pritiskom min. 6 bar

 

-