HPL ISZ

impulsna varilica tip kljesta

Impulsna zaptivna klešta HPL zaptivaju bilo koju vrstu termoplastične plastične folije i aluminijumske laminatne folije. Vreme zaptivanja može se lako podesiti na impulsnom agregatu „V.I.N.G“ koji se može zasebno podesiti. Šav širine 3 mm i konstantna raspodela temperature na obe zaptivne šipke osiguravaju brz i pouzdan postupak zaptivanja.
Dužina šava zaptivke 200-300-450-630 mm
Širina šava zaptivke 3 mm dvostrano
Temperatura zaptivanja n.a.
Vreme zaptivanja Podesivo po koracima
Težina 1.6-1.7-1.8-2.0 kg
Kućište n.a.
Debljina sloja filma max 2 x 0.5 mm
Termoplastične folije (LDPE, PP, PVC) da
Sve vrste laminata (uklj. Aluminijum) n.a.
Zaptivene vrećice od papira (EN 868-4) n.a.
Zrak pod pritiskom n.a.
-