HM11

Auto zatvaračica nasumičnih dimenzija kutija hot melt-om

HM11 je automatska zatvaračica kutija istih dimenzija hot melt lepkom sa bočnim vučnim kaiševima i ručnim podešavanjem. Dizajnirana je da zalepi gornja zakrilca na kutiji (model HM11-T) ili donja i gornja zakrilca na kutiji (model HM11-TB). Rad mašine je nezavisan od operatera osim kada se vrši podešavanja lepljenje i ubacivanje kutija u mašinu. Poseduje zaštitne panele kako bi se sprečilo da operater dođe u kontakt sa pokretnim i/ili toplim delovima na mašini.
Dužina kutije min/maks 200mm/500mm
Širina kutija min/maks 150mm/500mm
Visina kutije min/maks 150mm/500mm
Bočni vučni kaiševi 2 x 75 mm širina svakog
Brzina vučnih kaiševa 30 m/min
Maksimalni kapacitet 1000 kom/sat  (prosečno)
Podešavanje za kutije mehanički ručkama
Podešavanje radne visine mašine 485 - 825 mm
Nosač lepljive traka ROBATECH Hot Melt  dispenser na spoljašnjem nosaču sa 5kg rezervoarom, 2,56kW
Zatvaranje krilaca kutije automatski 
Detektovanje visine kutije ne
Zaštitna ograda da
Električno napajanje 380/415V - 50Hz - 3P; 0,36kW
Zrak pod pritiskom 5,5/7 bar; 2,2NL/ciklus
-