GA SHRINK FILM

Termoskupljajuća folija za široku upotrebu

•Duvana termoskupljajuća folija jednoslojna ili višeslojna (LDPE)

•Za PET boce, staklo, vodu, mleko, vino, hranu itd.

-
•Duvana termoskupljajuća folija jednoslojna ili višeslojna (LDPE) •Za PET boce, staklo, vodu, mleko, vino, hranu itd.