F105

Polu-automatska formiračica kutija selotejpom

F105 formiračica kutija automatski zatvara donja zakrilca na kutiji koju je operater ručno uneo u mašinu čime dolazi do uštede u vremenu i do 50%. Ovako formirana kutija ostaje u vertikalnom položaju kako bi se u nju ubacio proizvod. Nakon procesa punjenja kutija se usmerava pneumatskim guračem prema lepilici kako bi bila zatvorena selotejp trakom.
Dužina kutije min/maks 200 mm/600
Širina kutija min/maks 90 mm/500 mm
Visina kutije min/maks 90 mm/500 mm
Vučni kaiš n.a.
Brzina vučnog kaiša n.a.
Maksimalni kapacitet 600 kutija/sat (prosečno)
Podešavanje za kutije mehanički ručkicama
Podešavanje radne visine mašine Da
Nosač lepljive trake K11R (50 mm) ili K12R (75 mm) 
Električno napajanje 380/415V - 50Hz - 3P; 0,26kW
Zrak pod pritiskom 5,5/7 bar; 14,2NL/per cycle
-