EB ŠTAMPANE

Kartonska ivica štampana u 3 boje

•Kartonska ivica sa bojom po narudžbini i štampom do 3 boje

•Reklamirajte vaš proizvod sa bojom po narudžbini i/ili logom ili dodajte oznaku za oprez sa prugama ili šarama

•Prodaje se u paketima, cena po komadu

-
•Kartonska ivica sa bojom po narudžbini i štampom do 3 boje •Reklamirajte vaš proizvod sa bojom po narudžbini i/ili logom ili dodajte oznaku za oprez sa prugama ili šarama •Prodaje se u paketima, cena po komadu