DEVIO 90

Preusmeravač paleta 90°

"Devio 90 ° je sistem za prenos palete od 90 ° u odnosu na kretanje uvlačenja. Sastoji se od 2 nezavisna transportera (valjak i lanac), od kojih je jedan postavljen na liftu. Prednji deo palete je modifikovan. Standardni modeli dostupni su: