DEPAPOST SECOND LIFE

Poštanske vreće od reciklata sa Blue Angel kvalitetom

•Od 100% recikliranog papira pouzdano štiti proizvod zahvaljujući vodootpornom papiru

•Zbirno pakovanje, cena po komadu

-
•Od 100% recikliranog papira pouzdano štiti proizvod zahvaljujući vodootpornom papiru •Zbirno pakovanje, cena po komadu