CR 26A

Pneumatski alat za vezivanje čelične trake

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za stacionarne aplikacije. Spajanje trake pomoću duplog usecanja
Vrsta trake zatezna čvrstoća 850 N/mm2                                        zatezna čvrstoća 1100 N/mm3
Širina trake 25 – 32 mm
Debljina trake 0.8 – 1.0 mm za čeličnu traku sa  850 N/mm2               0.6 – 0.8 mm za čeličnu traku sa 1100 N/mm2 
Težina 9.3 kg
Sila zatezanja do 8400 N
Vrsta spoja spojnicom sa duplim usecanjem
Pritisak  6 bar
Protok vazduha 6.4 Nl/s za zatezanje i 14 Nl/s za spajanje 

 

-