CR 24A

Pneumatski alat za vezivanje čelične trake

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za stacionarne aplikacije. Spajanje trake spojnicom sa jednim usecanjem
Vrsta trake zatezna čvrstoća 850 N/mm2                                        zatezna čvrstoća 1100 N/mm3
Širina trake 13 - 16 - 19 mm
Debljina trake 0.8 – 1.0 mm za čeličnu traku sa  850 N/mm2               0.6 – 0.8 mm za čeličnu traku sa 1100 N/mm2 
Težina 3.2 kg
Sila zatezanja 7000 N
Vrsta spoja spojnicom sa jednim usecanjem
Pritisak  4 bar
Protok vazduha 3.4 Nl/s

 

-