CONVEYORS H85MM

Konvejera za manipulaciju na nivou poda

Niskoprofilni konvejeri instaliraju se direktno na pod i imaju mogućnost navoženja i odvoženja paleta pomoću ručnog paletara. Ovo predstavlja idealno rešenje za logističke centre gde se unutrašnji transport paleta obavlja isključivo putem ručnih i električnih viljuškara.